Mitä tarkoittaa palvelukustanne?

Tarjoat toiveikkaana kustantajalle mielestäsi kiinnostavaa ja hyvää käsikirjoitusta. Vastaus on kuitenkin tyly: “Ei ole tarpeeksi kiinnostava laajalle yleisölle, mutta voidaan me se julkaista, jos maksat sen itse.“ Näin esitettynä asia ehkä nostattaa niskakarvoja. Tulee sellainen olo, että kustantaja ei arvosta käsikirjoitusta, mutta haluaa ottaa siitä kuitenkin hyödyn. 

Usein julkaisu halutaankin tehdä omakustanteena. Halutaan julkaista esim. muistelmia vain omalle perhepiirille tai ollaan julkaisemassa yrityksen tai yhdistyksen historiikkia ja siten ollaan myös valmiita maksamaan itse kustannukset. Työ alkaa käsikirjoituksen tekemisestä. Käsikirjoittajan tehtävänä on koota aineisto ja tehdä siitä mielenkiintoinen sisältö julkaisuun. Käsikirjoituksen valmistumisen jälkeen tarvitaan kuitenkin vielä paljon osaamista. 

Julkaisu avaimet käteen -periaatteella

Palvelukustanne sijoittuu perinteisen kustantamisen ja omakustanteen välimaastoon. Siinä kustantaja ottaa vastuun julkaisuprojektin valmiiksi tekemisestä käsikirjoitusvaiheen jälkeen. Julkaisun tilaaja ja käsikirjoittaja ovat asiakkaan roolissa koko ajan mukana hyväksymässä suunnitelmia sekä kommentoimassa ja oikolukemassa valmistuvaa teosta. Kun projekti on valmis, asiakas saa valmiit julkaisut toimitettuna haluamaansa osoitteeseen. Verrattuna erikseen hankittaville palveluille, kuten graafinen suunnittelu, taittotyö ja painopalvelut, palvelukustanteessa saavutetaan myös veroetua. Normaalisti arvonlisävero on 24%, mutta palvelukustanteissa asiakas ostaakin valmiita kirjoja ja silloin alv on 10%. 

Grafiro on pienenä toimijana ja kustantajana erikoistunut tarjoamaan henkilökohtaista apua kaikkeen siihen, mitä käsikirjoituksen julkaisemiseksi tarvitaan. Asiakkaan ei tarvitse osata ammattitermistöä ja pyytää tarjouspyyntöjä eri toimijoilta. Palvelukustanteena tuo osaaminen on ostettavissa yhtenä kokonaisvaltaisena pakettina, jossa asiakkaan osuutta arvostetaan. Työ tehdään valmiiksi tiimityönä, jossa vuorovaikutus toimii myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tekijänoikeudet ja markkinointivastuu säilyvät kuitenkin kirjoittajalla ja/tai toimituskunnalla, ellei toisin sovita. Grafiro voi myös osallistua markkinointiin. 

Ota yhteyttä, niin jutellaan asiasta lisää. 

Reima Orvasto
yrittäjä/kustantaja
Grafiro Oy
puh. 040 556 6175
reima@grafiro.fi

PS. Grafiron jokainen kustannusprojekti on omanlaisensa ja siihen voi sisältyä esim. seuraavia asioita:

 • asiakas pyytää tarjousta kertomalla käsikirjoituksen sisällöstä, laajuudesta ja rakenteesta
 • kustantaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen pyytääkseen lisätietoja, joiden pohjalta laaditaan kokonaisvaltainen tarjous
 • tarjouksen tarkentaminen ja hyväksyminen sähköpostitse (tarjous + tilausvahvistus = kustannussopimus)
 • julkaisusuunnittelu: julkaisuformaatti (painettu/sähköinen) kirjoittajan/työryhmän toiveiden kartoitus, sivukoko, värimaailma, sidonta, mahdolliset esikuvat ja/tai graafiset ohjeistukset
 • asiakas toimittaa käsikirjoituksen ja muut materiaalit
 • arvioidaan käsikirjoituksen kustannustoimituksen ja oikoluvun tarpeet:
  • otsikkotasojen selkeys
  • käsikirjoituksen rakenteen ja kieliasun selkeys
  • liitetiedostojen määrä ja esitystapa
  • kuvatoimituksen tarve
 • graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja skannaus sekä vaativan kuvankäsittelyn tai julkaisun kuvittamisen tarpeen arviointi
 • taittomallin/mallien käsittely yhteyshenkilön/työryhmän kanssa
 • käsikirjoituksen valmistaminen taittoon, typografisten virheiden korjaus (teksti on tässä vaiheessa jo oikoluettu)
 • taittotyö, jonka aikana voi oikolukea ja kommentoida tekeillä olevaa taittoa pilvipalvelun kautta
 • kannen ja mahdollisten esilehtien suunnittelu
 • taiton varsinainen oikoluku ja esittely asiakkaalle
 • tarvittavat korjaukset
 • painolupa asiakkaalta
 • sovitaan kuka huolehtii mahdollisesta median tiedottamisesta ja julkaisun markkinoinnista
 • yhteydenpito painotalon kanssa
 • mahdollinen oikovedos ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet
 • valmiiden kirjojen toimitus asiakkaalle ja vapaakappaleiden (6 kpl) toimitus Kansalliskirjastoon ja ISBN-keskukseen (1 kpl)
 • julkistamistilaisuus ”julkkarit”, jossa ystävät, media ja tekijät kohottavat maljan projektin valmistumiselle.