Uudella tavalla rakentuva virtuaalinen yhteistyö

“Lasten kuskaaminen soittotunneille ja muihin harrastuksiin vie paljon aikaa. Onneksi voin perustaa toimistoni mihin vain ja käyttää odotusajat hyödykseni ja olla sen jälkeen taas läsnä perheeni parissa.“

Työajasta tehtäväaikaan

Digitaalisen vallankumouksen ilmiötä voisi verrata 1800-luvun lopun teollistumisen aikaan. Meneillään oleva kulttuurin muutos näyttäisi olevan mittasuhteiltaan samaa luokkaa. Tälle ajalle tyypillinen mobiili ja monipaikkainen työ haastaa työelämän perinteisiä kuvioita uusiin työtapoihin ja edellyttää tekijöiltään uudenlaista osaamista.

Ennen teollista aikakautta asiantuntijatyön suorittamisen mittarina ei niinkään käytetty siihen käytettyä aikaa. Teollistumisen myötä vakiintui nk. normaalityöajan käsite, jonka myötä myös tieto- ja asiantuntijatyötä tekevät alkoivat matkustaa johonkin fyysiseen paikkaan, viettääkseen siellä enemmän tai vähemmän tehokkaasti tarkoin määrätyn, työnantajan häneltä ostaman ajan. Nyt ollaan vähitellen palaamassa takaisin työkulttuuriin, jossa työaika muuttuu tulosperusteiseksi tehtäväajaksi.

2014-07-25 20.15.01_webMobiilityön haasteita

Hyvin hallittuna uudella tavalla muotoutuva työ lisää hyvinvointia ja sen myötä tehokkuutta. Riskinä on, että jatkuva saatavillaolo ja huono omatunto tekemättömistä töistä lisää työn kuormittavuutta. Työntekijältä vaaditaan taitoa mitoittaa työn luonne ja vaativuus siihen käytettävään aikaan. Työnantajan haasteena on tulkita työn vaativuus verrattuna työntekijän osaamiseen. Vie myös aikansa, ennen kuin työtilat ja työntekijät mukautuvat uudella tavalla rakentuvaan työskentelytapaan.

Maksuttomilla työkaluilla tehokkuutta verkostotyöhön

Maailmanlaajuisen informaatioverkoston kehittymisen myötä työelämän verkostojen ylläpito on nyt mahdollista jopa ilmaiseksi saatavilla työkaluilla. Maksuttomuus perustuu liiketoimintamalleihin, jossa sovellusten käyttäjistä kerättäviä tietoja käytetään kohdentamaan hänelle yksilöityä mainontaa. Maksuttomia sovelluksia käyttävän onkin otettava huomioon, että vähintäänkin robotit käyvät lukemassa sisältöjä. Kovin arkaluontoista tietoa sinne ei ehkä ole syytä laittaa, vaan niitä varten on hankittava maksullisia vaihtoehtoja.

Paitsi, että työ mobilisoituu se myös verkostoituu yhä enemmän. Verkostojen ylläpito on perinteisesti merkinnyt istumista palavereissa. Keskustelulle on toki usein tarvetta, mutta palaveriin matkustamisen voi helposti korvata virtuaalisella osallistumisella. Monet asiat sujuvat joustavasti eriaikaisena eli asynkronisena viestintänä sosiaalisen median suljetuissa ryhmissä tai dokumenttien kommenteissa. Ryhmissä asiat kohdentuvat niille, joita ne koskevat eikä muiden osallistujien tarvitse käyttää aikaansa heitä koskemattomien asioiden käsittelyyn.

Sen sijasta, että kirjoitettaisiin pitkiä raportteja palaverien kulusta, voidaan mennä suoraan asiaan. Usein se merkitsee asioiden kirjaamista suunnitelman tai raportin muotoon. Kirjoitustyön voi kukin suorittaa aikana ja paikassa, jossa parhaiten pystyy keskittymään. Enää ei tarvitse lähettää versioita työstettävistä dokumenteista, kun kaikki työstävät samaa asiakirjaa verkossa.

_RO_2916_web

Virtuaalinen ja Face-to-Face kohtaaminen eivät ole toisiaan poissulkevia viestintämuotoja. Fyysiselle läsnäololle on edelleen perusteensa. Tavattessa silmäkkäin, voidaan keskittyä luovaan keskusteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tutustumisen myötä myös virtuaalimaailman yhteistyö sujuu joustavammin.

Webinaari

WebAkatemian järjestämässä Webinaarissa 14.6.2017 klo 9.15–10.30 kerrotaan havainnollisesti esimerkkien avulla, millaisilla maksuttomilla työkaluilla verkosto voi työskennellä virtuaalisesti. Webinaarissa käydään läpi myös joitakin verkossa työskentelyn hyviä käytäntöjä. Webinaarin tallenne on katsottavissa myös jälkeenpäin.

WA-logo@2X

Linkki ilmoittautumissivulle / tallenne: https://webakatemia.fi/koulutus/etatyo-uudella-tavalla-rakentuva-virtuaalinen-yhteistyo