Kehittämishankkeet

“Raha-automaattiyhdistysavusteiset kehittämishankkeet ovat tulleet minulle tutuksi. Ensimmäisen hakemuksen tein vuonna 1989 ja siitä eteenpäin aina vuoteen 2011 työllistyin erilaisten kehittämishankkeiden myötä.”

Teen toimeksiantona selvityksiä ja kehittämishankkeita esim.

  • palvelujen laadun kehittämiseksi
  • hallinnollisten prosessien kuvaamiseksi ja madaltamiseksi
  • sosiaalisen median hyödyntämisestä hallinnossa
  • sähköisen viestinnän kehittämiseksi.

Voin myös toimia apuna tapahtumajärjestelyissä ottaen vastuun esimerkiksi ilmoittautumisprosessista ja asiakasviestinnästä.